Opdatering vedr. herpesvirus 1, pr. 17. maj 2018


Der er stadig ikke kendskab til spredning af den ”aggressive” herpesvirus type 1, som har givet sygdom i enkelte besætninger på Fyn. Anbefalingen om at undgå samlet opstaldning kan derfor ophæves.
Det er stadig vigtigt, at alle tager temperatur på heste, der skal møde andre heste, så vi sikrer, at kun raske heste møder raske heste ved samlinger.
Vi anbefaler, at alle arrangører ved samlinger af heste beder deltagerne udfylde en tro- og love erklæring, hvor den ansvarlige for hesten underskriver, at der ikke er tegn på smitsom sygdom i stalden/besætningen, hvor den kommer fra, samt at der er taget tem-peratur på hesten i 10 dage op mod samlingen, hvor temperaturen ikke har været 38,3 oC eller der over.

Find udkast til Tro- og Love-erklæring nederst på siden.

Alle har et ansvar
Det er stadig kun heste fra stalde/besætninger i gruppe 1, der bør mødes med andre heste (se nedenfor).

Gruppe 1: Raske stalde

Daglig observation af alle heste
Daglig temperaturtagning anbefales
Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man ta-ge temperatur dagligt af alle heste i stalden 10 dage før, man tager afsted.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion

Karantæne 14 dage efter sidst raskmeldte hest
Isoler syge heste, så vidt muligt
Daglig temperaturtagning

Gruppe 3: Stalde med Herpesvirus 1 infektion

Karantæne minimum 3 uger efter sidst raskmeldte hest
Isoler syge heste, så vidt muligt
Temperaturtagning morgen og aften
Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden
Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden

Med venlig hilsen
Dansk Ride Forbund
SEGES
Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste

Opdatering vedr. herpesvirus 1, pr. 4. maj 2018

På baggrund af de seneste dages udvikling omkring herpesvirus 1, har Dansk Ride Forbund, SEGES og ”Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste” følgende bemærkninger:


Anbefalinger og ansvarlighed
Herpesvirus 1 er en kendt virus hos heste i Danmark, og nøglen til at kontrollere smittespredningen er en ansvarlig håndtering fra alle aktive hesteholdere.
Det indskærpes for alle hesteejere at henholde sig til organisationernes anbefalinger omkring håndtering af herpesvirus, som blev offentliggjort tidligere på ugen (Se nedenstående).

Hvis der bliver holdt øje med temperatur og almenbefindende hos alle heste, er risikoen for spredning blandt heste i kategori 1: ”raske stalde” minimal. Kategori 2 og kategori 3 skal ikke have nogen former for kontakt til andre heste, hvorved sådanne besætninger heller ikke udgør en risiko for den øvrige hesteverden.

På baggrund af den seneste udvikling anbefales det desuden, at der ved samlinger af heste ikke benyttes opstaldning (stævnestald). Ligeledes anbefales det at overveje insemination af hopper i hjemmemiljø som alternativ til opstaldning ude.

Organisationerne vil fortsat overvåge udviklingen i herpesvirus nøje, og anbefalingerne vil løbende blive reguleret i forhold til den øjeblikkelige situation.

Fakta om herpesvirus udbredelse
Herpesvirus er en sygdom, som har eksisteret i Danmark i mange år, både det der kaldes type 1 og type 4. De fleste danske heste har herpesvirus i kroppen, i særlige tilfælde kan virus genaktiveres og få hesten til at udskille smitte eller blive syg.
Derfor kan herpesvirus ikke udryddes, og man vil altid se enkelte heste blive spontant syge ind imellem.
Indenfor de seneste 5 år har der været kendte tilfælde af herpesvirus 1 udbrud med en grad af slingerhed/lammelse i blandt andet Nordjylland, Djursland og på Sjælland. Udbruddene har været enkelttilfælde og de har været løst ved at isolere staldene i en periode. Det er normalt i et land med en kendt udbredt forekomst af herpesvirus blandt heste.

Udbruddet af herpes virus 1 i tre besætninger på Fyn indenfor den seneste måned har været kendetegnet ved kraftigere sygdomssymptomer og en højere grad af udvikling af lammelse, end vi har været vant til i Danmark i mange år. Det betyder selvfølgelig, at vi følger situationen mere intenst.
Når der bliver øget opmærksomhed på en sygdom, er det fornuftigt og naturligt, at der bliver udtaget flere prøver for at undersøge for virus.

I går (3. maj) offentliggjorde et af de laboratorier, som danske dyrlæger sender mange prøver til, at der var identificeret 3 positive herpesvirustilfælde i Jylland: to type 1 og et type 4.
Laboratoriet har ikke hjemmel til at give information om indsendende dyrlæge eller hesteejer.
De to af tilfældene (type 1 og type 4) er der efterfølgende redegjort for fra indsendende dyrlæge. Det drejer sig om heste i små private besætninger, hvor der ikke er kontakt til andre. Besætningerne er isolerede. De kan altså ikke kædes sammen med udbrud på Fyn eller i nogle andre sammenhænge, hvorfor de klassificeres som enkelttilfælde under kontrol.

Den tredje positive prøve (type 1) taget indenfor postnummerområde 6xxx er der endnu ikke redegjort for (området kan laboratoriet af lovmæssige årsager ikke specificere nærmere).

Vi opfordrer slutteligt hesteejere og dyrlæger til aktivt at give organisationerne besked med det samme, hvis man er i besiddelse af oplysninger om positive prøver, såvel nu som fremadrettet, da det er afgørende for at kunne anbefale en faglig korrekt håndtering af situationen.

Dansk Ride Forbund, mail:
SEGES, mail:
Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe Heste, mail:


Anbefalinger til håndtering af herpesvirus 1, pr. 2. maj 2018


Hestesektoren har på det seneste oplevet enkelte udbrud af herpesvirus 1, som i første omgang har set ud til at være inddæmmet. Imidlertid er et nyt tilfælde erkendt i går (1. maj), hvilket har fået Dansk Ride Forbund, SEGES og ”Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste” til at udarbejde følgende anbefalinger.

Herpesvirus 1 forårsager feber, luftvejslidelser, lammelser og eventuelt abort hos drægtige hopper. Sygdommen starter oftest som en luftvejsinfektion med feber og hoste. Efter ca. 2 uger kan der tilstøde lammelser.

Herpesvirus 1 smitter primært som dråbeinfektion fra luftvejene ved såvel direkte kontakt fra hest til hest samt indirekte kontakt via tøj, skotøj, trailer, foder og udstyr til heste osv. Der kan også forekomme smitte fra andre legemsvæsker.
Vaccination kan foretages mod typer af herpesvirus, men dækker ikke optimalt mod herpesvirus 1.
Hestens herpesvirus 1 smitter i øvrigt ikke mennesker.

Hvordan overvåges en hestebesætning?
Observation af hestenes almenbefindende og temperaturtagning er de primære værktøjer til at opdage sygdom og forebygge spredning.

Ved temperatur fra 38,3 og opefter bør følgende foretages:
Tilkald dyrlæge
Få stillet en diagnose, herunder få taget laboratorieprøver
Ingen til- eller afgang af heste til stalden indtil situationen er afklaret

Ud fra resultatet af laboratorieprøverne inddeles håndteringen i tre grupper:
Hvis laboratoriesvaret er negativt og der i øvrigt ikke er andre symptomer i stalden, kan stalden åbnes igen (gruppe 1)
Hvis laboratoriesvaret ikke viser forekomst af herpesvirus 1, men der er symptomer i stalden på luftvejsinfektion eller anden smitsom sygdom, overgår stalden til gruppe 2
Hvis der er bekræftet diagnose af herpesvirus 1 overgår stalden til gruppe 3 håndtering

Gruppe 1: Raske stalde
Daglig observation af alle heste.
Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man tage temperatur dagligt af hestene 10 dage før man deltager.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion
Karantæne 14 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden).
Isoler syge heste, så vidt muligt.
Daglig temperaturtagning.

Gruppe 3: Stalde med Herpesvirus 1 infektion
Karantæne minimum 21 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden).
Isoler syge heste, så vidt muligt.
Temperaturtagning morgen og aften.
Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden.
Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden.

Ovenstående anbefalinger er midlertidige og et resultat af en vurdering pr. dags dato.

En høj grad af ansvarlighed og åbenhed blandt alle hesteejere er nøglen til at stoppe smittespredningen. Situationen vurderes løbende og yderligere udbredelse kan medføre ændrede forholdsregler eventuelt indenfor regionale områder.

Herpesvirus 1 er ikke anmeldepligtig, hvorfor Fødevarestyrelsen ikke opsamler viden om udbredelsen. Dansk Ride Forbund, SEGES og ”Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste” etablerer derfor egen overvågning i videst mulig udstrækning.

Med venlig hilsen
Dansk Ride Forbund
SEGES Heste
Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste

INDSÆT EVT. SAMLINGENS LOGO

 

 

 

Tro og love erklæring

 

I forbindelse med deltagelse i samling hos ________________________________________________ ,

den ___________________ 2018.

 

Jeg, ________________________________________________________, erklærer hermed, at min hest

_____________________________________ / ID-nr. ________________________ kommer fra en stald uden tegn på smitsom sygdom gennem de seneste 14 dage

(feber, hoste, næseflåd, hævede lymfeknuder m.v.).

 

Jeg erklærer også, at jeg har taget temperatur på min hest dagligt i de seneste 10 dage, og at temperaturen ikke har været 38,3 oC eller derover indenfor perioden.

 

Jeg erklærer samtidig, at jeg er bekendt med anbefalingerne vedr. herpesvirus 1 fra SEGES, Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Ride Forbund, og at jeg overholder disse.

 

 

 

Dato________________________ Underskrift______________________________________