Generalforsamling 2021

DSAH indbyder til den årlige ordinære generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne.

Lørdag den 28.08.2021

Bendiksensvej 3
6740 Bramming


Tilmelding til generalforsamling er nødvendig af hensyn til planlægningen og dette kan gøres online nedenfor.

Generalforsamlingen, der afholdes med dagsorden ifølge vedtægterne, begynder kl. 14.30.

Forretningsudvalget vil gerne arrangerer fælles spisning efter generalforsamlingen.

Der gøres opmærksom på at forslag til vedtægtsændringer og dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 14 august.
Forslag skal formuleres klart og utvetydigt med angivelse af hvilke ændringer der ønskes og hvem der er forslags stiller.

Vi glæder os til at se jer.