Import af ox araber pr. 31/12-23 henvendelse til SEGES

Registrering af importerede heste i DSAH

Der skal ansøges om registrering inden 3 mdr. fra importdatoen. Importdatoen dokumenteres ved udstedelsesdato på eksportcertifikatet evt. toldindførselspapirer.

For at DSAH kan registrere en import skal der foreligge følgende fra eksportlandets registratur:
WAHO-eksportcertifikat
Registreringsbevis
5-ledet afstamningsoplysning
(hvis registreringsbeviset ikke indeholder en sådan), Blodtypecertifikat eller DNA-typecertifikat med afstamningskontrol.
Det udenlandske hestepas skal altid være i umiddelbar nærhed af hesten og er gældende resten af hestens levetid. Hvis den importerede hest ikke er ledsaget af/har et udenlandsk hestepas, skal/kan der udstedes et dansk hestepas.
Når DSAH har modtaget dokumenterne fra eksportlandets registratur sender DSAH dig en importbesigtigelseserklæring. Importbesigtigelseserklæringen bekræfter hestens identitet mht. farve og aftegn etc. Importbesigtigelseserklæringen
udfyldes af en dyrlæge og underskrives af både dyrlæge og importør.
I forbindelses med importbesigtigelsen udtager dyrlægen desuden hårprøver til DNA-typebestemmelse (samt evt. blodprøver til blodtypebestemmelse) med henblik på kontrol af de udenlandske oplysninger.
Hvis hesten er chipmærket, skal dyrlægen i forbindelse med besigtigelsen aflæse chipmærket og DNA vil ikke være et krav.
Importbesigtigelseserklæringen sendes retur til DSAH og du modtager en faktura på importen. Prisen på en import er kr. 1.650, når fakturaen er betalt modtager du registreringsbeviset på hesten.
Hvis navnet på den importerede hest tidligere er benyttet til en arabisk fuldblodshest registreret i DSAH, vil den importerede hest få tilføjet sit nationalitetsmærke efter navnet.
(Efter WAHO’s anbefaling benyttes her det internationalt anerkendte ISO-system).

Importerede heste får tilføjet et + i forbindelse med deres registreringsnummer og vil efter registreringen automatisk blive stambogsført og opført i stambogen.

Importører rådes til at få afstamningsoplysningerne godkendt, før hesten købes og importeres.

For yderligere information se pjecen ”Import/Eksport”.