Priser hos DSAH

DSAH's Bankforbindelse er Jyske Bank 7173 1293883, MobilePay 965151 

 Kontingent, for mere information se siden Bliv 

 Medlem

         Inklusiv moms
 Stutterimedlemskab 1.000
 Aktivtmedlemskab 650
 Støttemedlemskab 350
 Bedækningsattester  
 Indbereddet senest 1. oktober i bedækningsåret 300
 Indbereddet efter 1. oktober i bedækningsåret 650
 Registrering  

 Følanmeldelse og mærkeskema indbereddet og betalt rettidigt

1.600

 Følanmeldelse og mærkeskema indbereddet og betalt

 i  fødselsåret

1.850

 Følanmeldelse og/eller mærkeskema indbereddet og

 betalt udover fødselsåret

2.600

 Priserne er incl. DNA-test og hestepas

 Følanmeldelse senest 30 dage efter foling

 Mærkeskema senest 30.sept. i fødselsåret

 
 Ejerskifte 300
 Gentests  
 CA-test i forbindelse med følregistrering 350
 SCID-test i forbindelse med følregistrering 350
 CA- og SCID-test i forbindelse med følregistrering   650  
 Ved test af ældre heste kontakt sekreteatet  
 Import/Eksport  
 Import 1.650
 Import vallak 600
 Eksport 650
 DNA-bestemmelse 450
 Blodtypebestemmelse 800

 Hestens registreringsbevis indsendes til DSAH med 

 tydelig  angivelse af navn og adresse på ny ejer i 

 udlandet, udfyldes i ejerskifte rubrikken.
 Samt information om hvem der skal faktureres for

 eksporten.
 Husk passet altid følger hesten.

 Eksporter pålæggesforsendelse på kr. 150 inden for Europa og ved  eksport ud over Europa's grænser pålægges et gebyr

 på  ca. kr. 500,00 til kurer post, og sælger i DK skal 

 betale for eksporten.

 

 
 Kopi af registreringsbevis 1.000
 Rettelse af registreringsbevis incl. pas 500
 Beskyttelse af Stutterinavn 800

 Timebetaling for udførelse af ekstraordinært 

 sekretariatsarbejde for ikke medlemmer:

 
 Grundtakst 500
 Timer a 500
 Ekspeditionsgebyr 50
 Rykkergebyr 100
 Annoncer og Reklamer
 (Pris for klargjort materiale)
 
 Salgsliste pr. hest i 3 mdr. 100
 Salgsliste, udvider pr. hest i 3 mdr. 300
 Hingsteliste pr. hingst / pr. år 500
 Hingsteliste, udvidet pr. hest / pr. år 800

 Banner reklame på dsah.dk i 3 mdr. for DSAH

 medlemmer

500

 Banner reklame på dsah.dk i 3 mdr. for DSAH

 medlemmer

1.000
 Hestepas  

 Hestepas til heste født før 1999 kan rekvireres på 

 Videncenter for Heste. Genudsendelse af bortkomne

 hestepas skal ligeledes ske hos Videncenter for

 Heste.
 Se mere på www.hestepas.dk