Særlige udmærkelser.

Bedste Hjælper:
Udpeges af DSAH's Forretningsudvalg.

Højest Point:
Den hest der har opnået højest point i ECAHO Showklasse.

Bedste Handler:
Dommerne udvælger bedste handler blandt handlere i ECAHO Showklasserne.

Bedste Stutteri:
Udpeges på baggrund af deltagelse i ECAHO Show klasser efter følgende system:
1 point = 5. placerede i klassen
2 point = 4. placerede i klassen
3 point = 3. placerede i klassen
4 point = 2. placerede i klassen
6 point = 1. placerede i klassen
5 point Bronze Champion
10 point Sølv Champion
15 point Guld Champion