ECAHO Affiliation nr: 062-2019/DEN

Dato:
15. Juni 2019

Sted:
Vilhelmsborg
Bedervej 101
8320 Mårslet

Sidste tilmeldingsfrist er Fredag den 31. Maj 2019

Entre til arrangementet er gratis for publikum

Show Ledelse:
Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl
Bendiksensvej 3
DK - 6740 Bramming
Tlf: 31626443
Email:

Dommere:(Rotation, hestene dømmes at 3 dommere)
Mrs. Sylvie Eberhardt, Germeny
Mr. Christian Moschini, Italy
Mr. Ferdinand Huemer, Austria
Mr. Jonas Salzmann, Germany
Mr. Sanad Mansour, Israel
Mr. Peter Birch, Denmark

DC-Comity:
Dr. med. vet. Patricia Hass Pilborg, Denmark
Mrs. Line Brunsgaard, Denmark
Dr. med. Vet. Mie Hansen, Denmark


Ringmaster:
Kommer senere

Stald Plan:
Mette Levorsen Email:
Rene Bertelsen

Stald Ansvarlig:
Hans Jørgen Jessen

VIP Område:
Sabrina Hoyer Nielsen

Sekretariat:
Sabrina Hoyer Nielsen

Speaker:
Mia Hvid-Wraa

Pointansvarlig:
Arabian Essens

Musik:Katalog:
Jakob Petersen

Pointsystem:
10 point med halve point.

Opstaldning:
Boksene er til disposition fra fredag klokken 08.00 til søndag aften. Ankomst før fredag accepteres kun ved forudgående aftale med Line Brunsgaard mail: mobil 24200255 / 86869142

Betingelser for deltagelse:
Dette show bliver afholdt efter ECAHO’s gældende regler: ”Rules for conduct of shows”, www.ecaho.org.


Dette show er åbent for alle aktive medlemmer af DSAH, der har en fuldblodsaraber registreret i DSAH ved sidste tilmeldingsfrist. Tilmeldinger modtages online, via DSAH's hjemmeside www.dsah.dk. Indmeldelse i DSAH gøres her: Bliv medlem af DSAH.

Ansvarsproklamation:
Arrangørerne er ikke ansvarlige for død, ulykke, sygdom eller ødelæggelse af nogen art overfor personer, heste eller ejendom, hvad end der måtte opstå. Det er en betingelse for deltagelse, at alle deltagere har en forsikring som dækker i alle forhold, hvad end der måtte opstå, som han eller hun er årsag til.

DSAH Følger de til enhver tid gældende ECAHO regler for afholdelse af show og henviser til www.ecaho.org Blue Book 2019.

Regler ved pointlighed:
Ved pointlighed vil en højere placering blive givet til den hest med bedste karakter for type. Hvis der stadig er pointlighed, vil højeste point for bevægelse være afgørende. Er placeringen stadig ikke afgjort vil en blandt dommerne udpege placeringen.

Regler for Championater

Første og anden placerede heste i deres respektive klasser er kvalificerede til championaterne.

Der vil være fire championater: Junior Hoppe Championat, Junior Hingste Championat, Senior Hoppe Championat, Senior Hingste Championat.
I hvert championnat udpeges tre champions.
Gold Champion - Silver Champion - Bronze Champion

Open method

Guld, Sølv og Bronze Champion vil blive valgt blandt alle heste der er kvalificeret til det pågældende championat.

Championaterne dømmes på følgende måde:
Alle heste i championatet traver en omgang og forlader ringen.
Efterfølgende kommer alle de kvalificerede heste i ringen igen.
Hestene opstilles i katalognummer orden og dommerne udvælger guld, sølv og bronze Champion.
Dommerene må ikke konfere under bedømmelsen.
Hver dommer vælger 4 heste, som får tildelt følgende points.
Guld modtager 4 point.
Sølv modtager 2 point.
Bronze 1 point.
4. plads 0 point.(reserve)

Guldmedalje gives til den hest med flest stemmer som Guld Champion. I tilfælde af stemmelighed gives Guldmedaljen til den hest med flest championnats point.
Fra de resternde heste:
Sølvmedalje gives til den hest med det højeste antal championatspoint.
Bronzemedalje gives til den hest med det næsthøjeste antal championatspoints. I tilfælde af pointlighed anvendes Rules for Ties in championships.

Alle heste kvalificeret til de respektive championater skal deltage i championatet, medmindre der præsenteres en dyrlægeerklæring udstedt af DC-vet. Udeblivelse fra championatet vil diskvalificere hesten og hesten fratages sine points og placeringen i klassen. Hesten vil desuden blive diskvalificeret i en periode af et år fra showets dato. I tilfælde af en diskvalifikation vil hestene placeret efter den diskvalificerede hest rykke op, men ikke deltage i championatet. Der kan blive udtaget dopingtest på Champions og andre heste kan doping-testes efter anvisninger fra DC eller dommere, jævnfør ECAHO og FEI Veterinær-regulativer.

Alle heste der modtager en medalje i championatet skal deltage i præmieoverrækkelsen, med mindre andet er besluddet af DC. I så fald skal en repræsentant deltage uden at vinderhesten deltager.
I det tilfælde hvor hverken hesten eller en representant (efter beslutning fra DC) deltager i prisoverrækkelsen vil hesten blive diskvalificeret, hestens resultat fra showet blive settet og hesten vil være udelukket fra show i en periode på et år fra datoen af det pågældende show.
I tilfælde af en diskvalifikation rykker alle heste placeret efter den diskvalificerede hest en plads op i championatet.

Best in Show:
De 4 guld champions (junior hoppe, junior hingst, senior hoppe og senior hingst) inviteres til konkurrencen Best in show.

Dokumenter:
Alle heste skal være infektionsfrie og komme fra en sygdomsfri besætning, samt være effektivt vaccineret mod influenza efter gældende ECAHO regler. ( www.ecaho.org ) Vaccinationsattest/pas skal fremvises før hesten tages af transporten. Hestene skal inspiceres af en DC eller DC assistent i forbindelse med ankomst.


For vaciantionsregler se Addendum IV