ECAHO Affiliation nr: 113-2020/DEN

Dato:
29. og 30. August 2020

Sted:
Hovmarkens Ridecenter
Slagelse Landevej 34
4200 Slagelse

Sidste tilmeldingsfrist er Lørdag den 1. August 2020

Entre til arrangementet er gratis for publikum

Show Ledelse:
Isa Eriksen, Jan Jensen og Joy Johansen
Pilekrogen 1
DK - 4200 Slagelse
Tlf: 20292060
Email:

Dommere: (Hestene bedømmes at 3 dommere)
Fru. Ann Norden, Sverige
Mr. Marl Ismer, Tyskland
Mr. Jaroslaw Latina, Tjekkiet
Mr. Peter Birch, Danmark

DC-Comity:
Dr. med. vet. Patricia Hass Pilborg, Denmark
Mrs. Line Brunsgaard, Denmark
Ms. Julie Thuesen

Ringmaster:
Birger L. Jensen

Stald Plan:
Julie Thuesen

Stald Ansvarlig:
Isa Eriksen
Jan Jensen
Joy Johansen

Sekretariat:
Julie Thuesen

Speaker:
Martin Heitmann

Pointansvarlig:
Joy Johansen
Martin Heitmann

Musik:
Carina Viten

Katalog:
Annette Siren

Pointsystem:
10 point med halve point.

Opstaldning:
Boksene er til disposition fra fredag klokken 15.00 til søndag aften. Foder, Wrap/hø samt krybber til fodring og vand medbringes.

Forplejning:
Der er fælles gril fredag aften ca. 18.30 - medbring selv mad.
Lørdag og søndag er der åbent i rytterstuens cafeterie.

Løse hunde er ikke tilladt på nogen del af showområdet.


Betingelser for deltagelse:
Dette show bliver afholdt efter ECAHO’s gældende regler: Rules for Conduct of Show, www.ecaho.org.


Dette show er åbent for alle aktive medlemmer af DSAH, der har en fuldblodsaraber registreret i DSAH ved sidste tilmeldingsfrist. Tilmeldinger modtages online, via DSAH's hjemmeside www.dsah.dk. Indmeldelse i DSAH gøres her: Bliv medlem af DSAH.

Ansvarsproklamation:
Arrangørerne er ikke ansvarlige for død, ulykke, sygdom eller ødelæggelse af nogen art overfor personer, heste eller ejendom, hvad end der måtte opstå. Det er en betingelse for deltagelse, at alle deltagere har en forsikring som dækker i alle forhold, hvad end der måtte opstå, som han eller hun er årsag til.

Dette show følger de til enhver tid gældende ECAHO regler for afholdelse af show og henviser til www.ecaho.org Blue Book 2020.

Regler ved pointlighed:
Ved pointlighed vil en højere placering blive givet til den hest med bedste karakter for type. Hvis der stadig er pointlighed, vil højeste point for bevægelse være afgørende. Er placeringen stadig ikke afgjort vil en blandt dommerne udpege placeringen.

Regler for Championater

Første og anden placerede heste i deres respektive klasser er kvalificerede til championaterne. Vallakker undtaget se nedenfor.

Der vil være fem championater: Junior Hoppe Championat, Junior Hingste Championat, Senior Hoppe Championat, Senior Hingste Championat og Vallak Championat.
I hvert championnat udpeges tre champions.
Gold Champion - Silver Champion - Bronze Champion


Open methodGælder ikke for Vallak Championat.

Guld, Sølv og Bronze Champion vil blive valgt blandt alle heste der er kvalificeret til det pågældende championat.

Championaterne dømmes på følgende måde:
Alle heste i championatet traver en omgang og forlader ringen.
Efterfølgende kommer alle de kvalificerede heste i ringen igen.
Hestene opstilles i katalognummer orden og dommerne udvælger guld, sølv og bronze Champion.
Dommerene må ikke konfere under bedømmelsen.
Hver dommer vælger 4 heste, som får tildelt følgende points.
Guld modtager 4 point.
Sølv modtager 2 point.
Bronze 1 point.
4. plads 0 point.(reserve)

Guldmedalje gives til den hest med flest stemmer som Guld Champion. I tilfælde af stemmelighed gives Guldmedaljen til den hest med flest championnats point.
Fra de resterende heste:
Sølvmedalje gives til den hest med det højeste antal championatspoint.
Bronzemedalje gives til den hest med det næsthøjeste antal championatspoints. I tilfælde af pointlighed anvendes Rules for Ties in championships.

Vallak Championat
Klassevinder er Guld Champion
2. placerede er Sølv Champion
3. placerede er Bronze Champion

Alle heste kvalificeret til de respektive championater skal deltage i championatet, medmindre der præsenteres en dyrlægeerklæring udstedt af DC-vet. Udeblivelse fra championatet vil diskvalificere hesten og hesten fratages sine points og placeringen i klassen. Hesten vil desuden blive diskvalificeret i en periode af et år fra showets dato. I tilfælde af en diskvalifikation vil hestene placeret efter den diskvalificerede hest rykke op, men ikke deltage i championatet. Der kan blive udtaget dopingtest på Champions og andre heste kan doping-testes efter anvisninger fra DC eller dommere, jævnfør ECAHO og FEI Veterinær-regulativer.

Alle heste der modtager en medalje i championatet skal deltage i præmieoverrækkelsen, med mindre andet er besluttet af DC. I så fald skal en repræsentant deltage uden at vinderhesten deltager.
I det tilfælde hvor hverken hesten eller en repræsentant (efter beslutning fra DC) deltager i prisoverrækkelsen vil hesten blive diskvalificeret, hestens resultat fra showet blive slettet og hesten vil være udelukket fra show i en periode på et år fra datoen af det pågældende show.
I tilfælde af en diskvalifikation rykker alle heste placeret efter den diskvalificerede hest en plads op i championatet.

Best in Show:
De 4 guld champions (junior hoppe, junior hingst, senior hoppe og senior hingst) inviteres til konkurrencen Best in show.

Dokumenter:
Alle heste skal være infektionsfrie og komme fra en sygdomsfri besætning, samt være effektivt vaccineret mod influenza efter gældende ECAHO regler. ( www.ecaho.org )

OBS!!
Der er nye vaccinationsregler.
For vaciantionsregler se Ecaho Blue Book 2020 Addendum IV

Der gøres desuden specielt opmærksom på Rules for Conduct of Show §24, §24 og §31.