Priser for deltagelse

 • Showklasse inkl. boks                                                 1.400,-
 • Nybegynderklasse incl. boks(hest ikke i NShow)   1.100,-
 • Nybegynderklasse (hest også i NShow)                      200,-
 • Ekstra spåner afregnes til dagspris
 • Showklasse uden boks                                                  500,-
 • Tom boks til udstyr                                                        900,-
 • Non ECAHO klasser med samme hest                        200,-
 • Børneklasser kæphest                                                     50,-
 • Katalog                                                                                40,-
 • Camping med strøm (husk stik)                                    100,-    
 • Camping uden strøm                                                        UB
 • Annonce i katalog 1 side (S/H)                                    1.500,- 
 • Annonce i katalog ½ side  (S/H)                                  1.000,-
 • Sponsorat showklasse incl.1/4 s. annonce                 800,-
 • Sponsorat championat incl. 1/2 s. annonce            1.400,-
 • Sponsorater andre klasser                                            800,-                                 

For Annoncer og Sponsorater kontakt:
Annette Siren
Ferlevej 9, Dragstrup
3250 Gilleleje
Email: