Generalforsamling i DSAH den 31. oktober 2015-10-31

Marianne Tengstedt byder velkommen

1. Valg af dirigent:
1 A: Mia Hvid blev valgt som dirigent

2. Valg af stemmetæller:
2A: Stemmetæller blev Mai-Britt Haurum, Gitte Eriksen, Annemette Knutzen (34 stemmeberettiget hvor af 6 fuldmagter)
3. Årsberetning
3A: Årsberetningen blev sendt ud til alle medlemmer inden generalforsamlingen, så man havde mulighed for at læse den igennem. Årsberetningen blev taget til efterretning og var ingen indvendinger.

4: Regnskab pr. 30.06.2015
4 A: Regnskab fremlagt at Line Brunsgaard. Foreningen har Ca. 200 medlemmer. Årsresultat blev på 112.847 kr. hvilket gav klapsalve. Flot resultat. Derefter var der forskellige spørgsmål fra salen:
a. Gitte Eriksen spørger om hvorfor ekspeditionsgebyr og porto er steget så meget? Svar fra FU: Grundet forhøjet post takst også på udenlandske papir.
b. Vedrørende den hensættelse af 20.000 kr. i regnskabet?! En i salen spørg om der er noget udestående, som der er ydet ydelser for?? Svar fra FU: Det er mest Sponsorrater der ikke er kommet ind! Svært at kræve penge ind for noget, der ikke er ydet noget for. Der er snakket med revisor, om de udestående skal stå anderledes i regnskabet fremover!?
c. Marianne Ladegård: Kan vi fremadrettet sætte en streg i sandet med penge vi har til gode og så fremover betaler inden ydelse??. Svar FU: Det er en mulighed der arbejdes med.
d. Mikkel: Kort hvad de 80 % på puljerne hvad de går ud på. Svar fra FU: Overskuddet går til puljer, hvor generalforsamlingen bestemmer hvad de penge skal bruges til. Tilskud til Nordic Open, Nationalt show, til Em i Polen for ryttere osv.
e. Gunnar Husted er beløbet steget til ECAHO OG WAHO. Svar fra FU: Overlap grundet ændret tidspunkt for generalforsamling og regnskab, så der er betalt dobbelt for regnskab 2014!
f. Marianne Ladegård: Beløbet på 6000 kr. til sponsorat til Nordic Open ikke helt korrekt?? Hun kan ikke helt genkende beløbet!?FU svare at der også er en video regnet med i beløbet!
g. Marianne Ladegård. Beløbet i regnskabet til Nationalt show, kan det dække et reelt underskud? FU svare: Nej. Marianne´s pointe er, at kan pengene ikke komme fra Dsah (hvis der er underskud) når de har så mange penge?
h. Mikkel spørger til puljerne igen. Line fra FU forklare Punkterne i vedtægterne at der er 2 kasser i foreningen DSAH og Puljerne. I puljen kan penge søges til arrangementer..
i. Ole Larsen mener det er pjat at diskutere nu, den blev lukket af her!
j. Gitte Eriksen: Hensættelse til stambog, bliver den til noget eller kan pengene bruges til andet?? Line fra FU svare: Nogle af pengene er brugt til et program. Der bliver stadig arbejdet på stambogen.

5: Budget 2015/2016
5 A: Til budget 2015 og 2016 var der ikke mange kommentar. Afsat penge til at taste gamle heste ind i systemet. (Heste der er 20 år og ældre.) Budgettet er lagt som det ser ud i år med hensyn til medlemmer og heste. Resultat på 90.000 kr. Budget og regnskab er taget til efterretning.
Bestilling af frokost 10 min pause!

6: Behandling af indkomne forslag. Bilag 8 bliver rykket op før bilag 5.
Vedtægtsændrings forslag fremsat af FU Bilag 1
Vedtægtsændrings forslag fremsendt af Marianne Ladegaard Bilag 2-3-4
Vedtægtsændrings forslag fremsendt af Gitte Eriksen bilag 5-6
Vedtægtsændrings forslag fremsat af FU bilag 8 (forslaget bortfalder ved vedtagelse af vedtægtsændringsforslag bilag 4)

Bilag 1. Fordeling af puljerne. En vedtægtsændring. Afstemningen er ved håndsoprækning. Der er 34 stemmer for, så det er vedtaget.

Bilag 2. Vedtægtsændring punkt 3.8. Kan forkastes da det er et ikke medlem der har indsat forslaget! Det kommer til afstemning er besluttet fra FU. Det går ud på at der mangler en der samler alle tråde, efter den nye organisation. Forslaget er at FU skal lave en forretningsplan. Sten S (FU). mener at forretningsudvalget er ansvarlige. Han mener det er i et underudvalg der skal klare de opgaver som kommer ind. Det er ansvaret der skal ligges på forretningsudvalget, hvor aben kommer tilbage til, hvis der ikke er nogle der melder sig til de udvalg. Stor diskussion angående det nye forslag. Der kommer allerede nu forslag til ændringer og det er i gang med hjemmeside på flere sprog f.eks. Der er flere der har meldt sig som medie udvalg, så der sker hele tiden noget nyt og forretningsudvalget har styr på det. Annemette Knutzen er ikke enig med forslaget da hun mener det er at gå tilbage, som det var med den gamle bestyrelse. Det er nu medlemmer selv, der skal lave arrangementer og have ejerskab for det de arrangere. Hun mener det er bedre at folk selv melder sig så det ikke er forretningsudvalget der hænger på arbejdet hvis man ikke gider mere! Hvis det bliver vedtaget, så går forretningsudvalget kollektivt, så vil de ikke være med mere. Afstemning: Der er 6 der stemmer for. Ikke vedtaget!

Bilag 3: Ikke medlem der har indsendt forslaget. Vedtaget at det kommer til afstemning af FU. Marianne Ladegård fremlægger forslaget. Vi vil gerne se referater. Marianne T. svare på vegne af ECAHO hvor ændringer der kommer fra møderne kommer i den blå bog. WAHO er referatet på 161 sider, hvor det er en gennemgang på alle lande osv. Den er svær at ligge på nettet. DSAH deltog ikke på WAHO sidste da det
koster ca. 50.000 kr. og mener FU i DSAH ikke der er økonomi til og derfor ikke nødvendigt! FU har udsendt en del nyhedsbreve, som er en form for referater, FU kan og skal udleverer personfølsomme oplysninger, som ofte er det der behandles på Fu møder og FU mener derfor ikke det er noget der skal stå i et referat. Man er meget velkommen til at ringe, hvis der er spørgsmål eller noget man gerne vil vide. Steen fra FU: Vi arbejder dagligt på forskellige opgaver, det er ikke kun på et møde, så det er svært at lave referater. Opgaver bliver løst løbende og ikke på møder. Mikkel: referat er tungt og personlige oplysninger er ikke nødvendigt. Send måske små linjer ud. Marianne mener det kommer via nyhedsmailen. Afstemning. Bestyrelsen gå af hvis de skal sidde at lave referat hver gang. Ikke vedtaget!
Mikkel spørger om alle i forretningsudvalget er glade for at sidde i udvalget. Han mener de sætter ultimatummer flere gange. Alle fra udvalget svare at de er glade for at sidde der. Men de vil ikke påduttes flere opgaver da de har rigeligt.
Lene Bennedsen. Syntes at de gør et godt stykke arbejde og mener med disse forslag, så må det være fordi man ikke har forstået konceptet i at have et FU siddende i stedet for en bestyrelse. Marianne Ladegård gør opmærksom på at det ikke er kritik!!! Alle dem der har stillet forslagene, er dem der skal melder sig til frivilligt arbejde,var der en der foreslog!

Bilag4: Forslaget skal ændres da der skal stå, FU skal være ansvarlig hvis det ikke bliver nedsat et udvalg, som vil tage sig af det Nationale show!
Frokost pause! 30 min.
Bilag 8: Forslag til puljefordeling kommer til at se lidt anderledes ud. Gitte Eriksen fortaler for show, men med fokus på mere medie hvorfor så fjerne fra den pulje? Steen S fra FU: Programmet er købt til et medieblad så magasinet kan laves uden at det koster det helt stor. Og der er 45.000 kr. i mediepuljen i forvejen. Lisbeth Floor Bendixen : Hvorfor tage fra ride arrangementer da det er dyrt at starte, og man gerne vil have flere med?, FU svare: Der er ikke søgt nogle penge fra denne pulje! 29 stemmer for så det er vedtaget.

Bilag 5: Forslag bliver trukket!!

Bilag 6: Forslaget går på, at det Nationale show skal ligge i den 1. weekend i august. Nogle er for en fast weekend og andre i mod. Lidt diskussion angående booking af sted, men vi er nød til at tage hensyn til, hvad der ellers sker i Europa osv.. 3 stemmer for forslaget, så det er ikke vedtaget!

7 : Valg af medlemmer til FU samt suppleanter
7 A : Valg. Et medlem på valg, det er Steen Schroll og han modtager genvalg. Der skal også vælges 3 supplanter. Sabrina Hoyer og Mette Levorsen opstiller og der er ingen tredje opstillet.
Præsentation af de opstillede Steen har avlet igennem 21 år og sidder nu i forretningsudvalget og syntes han har et godt samarbejde med de andre i FU. Sabrina stiller op som suppleant har avlet igennem nogle år. Mette har avlet siden 2009 og stiller op som suppleant, har arbejdet i DSAH i nogle år med show osv.
Steen valgt til FU
Mette Levorsen 1. suppleant
Sabrina Hoyer 2. suppleant

8: Nedsættelse af nationalt showudvalg.
8 A : Nedsættelse af nationalt showudvalg: Der er ikke nogen der har budt ind som arrangør af showet. Lone Husted mener det skal være lige så godt som sidste år. Showudvalget fra 2015 vil gerne igen til næste år på Vilhelmsborg, med samme team. Meningen er at man skal søge på generalforsamlingen, men det er svært at behandle ansøgningen, da der ikke er nogen der har søgt inden Generalforsamlingen. FU skal søge på forhånd, så der er søgt i pulje pengene. Ikke enighed.
Skal ridning og show være samme weekend. Rent økonomisk er der en stor fordel for at holde det sammen. Og fællesskabet bliver skilt igen. Forslag om at man kan deltage i både ridning og show måske en mulighed, da dressur kan gøres på flere baner således at show og ridning ikke nødvendigvis er samtidig.

9: Valg af revisor.
9 A : Hidtil PDC i Skjern. Der er taget et tilbud hjem fra Houstruphus i Silkeborg. Og de vil gøre det for 6000. kr mod 9000 kr. nu. Det er vedtaget!

10: Fremførelse af indkomne arrangementsforslag – samt valg og godkendelse af arrangementer – Bilag 7
10 A : Bilag 7. Nordic Open. Tusind tak for sidste års bidrag. Håber alle er klar til næste år. Tak til dem der sidder i FU og hjælper så rigtig mange tak. Næste år 18 – 19 juli Nordic Open. Vi søger sponsorer. Ole Larsen er i mod datoen, da han ikke kan få føl med til Futurity (pga. senere foling). Futurity blev afviklet i 2011 der var nogle fejl, disse er rettet og det gik godt den gang. Udvalget fra Nordic Open vil gerne have Futurity med. Konceptet (nordisk) er lavet for at der er flere heste, bedre hingste med. Vi ved godt er datoen er problematisk, men det kan ikke laves om nu! Konceptet kan ikke ændres nu. Det er datoen på showet der skal ændres i 2017 hvis det skal ligge sammen med Nordic Open. Ole mener ikke det er for hingsteejerens skyld og han mener, der skal findes en senere show dato så flere kan få føl med. Nordic Open svarer - Avlerne må være bedre til at planlæge. Ole mener ikke han kan sætte en drægtig hoppe i fol!! Diskussionen bliver lukket her, og da det er et privat show, så må Nordic Open vælge hvad de vil. Marianne fra FU forklare hvordan man bliver godkendt til show i ECAHO og det skal godkendes i DSAH for at det kan komme med på ECHO’s showliste. Showet er hermed godkendt med 31 stemmer!
Kommentar fra Mikkel syntes at Nordic Open var et fantastisk show!!

11: Fordeling af midler til arrangementer.
11 A : Ingen penge i Nationalt show pulje, mulighed for at tage penge fra Øvrige aktiviteter der står 37.000 kr? Hvor mange penge er der tale om?? Ca. 20.000 kr. kan det godtages?? Det er hermed godkendt med ca. 30 stemmer. Ikke flere midler der skal fordeles.

12: Fordeling af midler til DSAH Rideklub.
12 A :DSAH Rideklub har ikke ansøgt søgt om midler fra puljen.

13: Fordeling af midler til Medie, herunder hjemmeside blad mm.
13 A : Der er ikke modtaget nogle ansøgninger.

14: Eventuelt.
EVT. Anika fremlagde en præsentation af klubtøj, mulighed for at købe tøjet med logo online, via DSAH’s hjemmeside. Anika har medbragt et lille udvalg her på generalforsamlingen. Der er blevet lavet en lille folder omkring DSAH til brug ved dyrskuer og lignende og det ville være super rart at der blev lavet lidt mere. Bonus fra tøj kan evt. bruges på dækkener eller andet til DM. Der findes rigtig meget forskelligt tøj, så kom endelig med ønsker til hvad der skal ligges på som muligheder.
Mikkel Sherfi vil gerne have et nyt LOGO og han kommer med et forslag til næste generalforsamling.
WAHO trofæ: Går i år til Ole Larsen for hesten Magnolia NWA, tillykke!! Ole : Hesten har det rigtig godt og vi glæder os til at sætte den i fol til næste år og se hvad hun kan præsterer i avlen.
Marianne Tengstedt Formand for DSAH. Tak for deltagelse, vi syntes at der er sket meget i år og det går godt fremad. Tak til rideklubben for deres store indsat for at få rideklubben op at køre og at den nu er godkendt i DRF. Tak for de mange andre tiltag der har været i årets løb.
Tak til Mia Hvid som dirigent.
Referant Anita S. Henriksen