Stambøger

DSAH har fået autorisation til registrering og stambogsføring af fuldblodsarabere i Danmark af Veterinær- og Fødevareministeriet.

DSAH udgav sin første stambog i november 1967, den indeholdt de første 29 ox arabere.
Dengang førtes stambøgerne for alle fuldblodsarabere og deres krydsningsprodukter. Dette blev foretaget frem til 1979, da foreningen blev opdelt i to grupper: DSAH ox og DSAH oo. DSAH oo araberraceafdelingen får i dag registreret heste på Landsudvalget for Hesteavl.
Selskabet DSAH ox har frem til 1997 udgivet 5 stambøger for fuldblodsarabere og registreringsnumrene vil i 2017 komme op på 7100.

Hermed ikke sagt, at der er 7000 registrerede levende fuldblodsarabere i Danmark. Naturligvis er de første registrerede arabere ved at være døde - samtidig er en del blevet eksporteret til det meste af verdenen.

For at opnå størst mulig sikkerhed ved registrering af hestene, har DSAH siden 1999 foretaget DNA-test, afstamningskontrol samt nøje farve- og aftegnsbeskrivelse for hver enkelt hest. Fra 1981 til 1998 foretog man frysemærkning. Fra 1985 til 1998 blev hestene blodtypebestemt - dette er nu også afløst af DNA-testen.

Linierne
På alle stamtavler er der opført en hoppelinie. Denne oplysning er af historisk interesse, da mange af de gamle stammer repræsenterer en arv, som man ikke ubetænksomt skal lade gå til grunde og uddø, da det ikke er sandsynligt, at man fremover i orienten vil kunne finde arabere med så gammelt blod. Denne oplysning om hoppelinien er for mange en vej til at søge oplysninger om de enkelte hestes historie.

De mænd og kvinder, som hentede de første ædle arabere til Europa og Amerika under store ofre og ofte farefulde rejser bør heller ikke glemmes. Deres navne er at finde i de mange bøger, som er udgivet om emnet.