Not Updated yet

Ecaho Show Classes
N Classes is Dansk Nationale Championat.
I Classes is International B-Show. Danske heste, der opfylder kriterierne for at deltage i Dansk National Championat tilmeldes automatisk Danske Nationale Championater, hvis de er tilmeldt Internationalt B-Show.
N1. Hoppe føl.
N2. Hingste føl.
I3. Mares 1 year (born 2022)
I4. Stallions 1 year (born 2022)
I5. Mares 2 years (born 2021)
I6. Stallions 2 år (born 2021)
I7. Mares 3 years (born 2020)
I8. Stallions 3 years (2020)
I9. Mares 4-6 år (born 2017 - 2019)
I10. Stallions 4-6 years (born 2017 -2019)
I11. Mares 7-10 years (born 2013-2016)
I12. Stallions 7-10 years (born 2013-2016)
I13. Mares 11 years and older (born 2012 or before)
I14. Stallions 11 years and older (born 2012 or before)
I15. Geldings

Ridning
R1. Classic Pleasure novice 4-6 års (ved mere end 10 i klassen deles klassen. Færre end 3 i klassen slås klassen sammen med Classic pleasure Marster)

R2. Classic Pleasure Marster 7 års og ældre (ved mere end 10 i klassen deles klassen. Færre end 3 i klassen slås klassen sammen med Classic pleasure Novice)

R3. Hunter Pleasure Novice 4-6 års (ved mere end 10 i klassen deles klassen. Færre end 3 i klassen slås klassen sammen med Hunter pleasure Marster)

R4. Hunter Pleasure Marster 7 års og ældre (ved mere end 10 i klassen deles klassen. Færre end 3 i klassen slås klassen sammen med Hunter pleasure Novice)

R5. Western Pleasure novice 4-6 års (ved mere end 10 i klassen deles klassen. Færre end 3 i klassen slås klassen sammen med Western pleasure Marster)

R6. Western Pleasure Marster 7 års og ældre (ved mere end 10 i klassen deles klassen. Færre end 3 i klassen slås klassen sammen med Western pleasure Novice)

R7. Børne pleasure klasse. Børn op til 15 år. Her er det valgfrit hvilken sadel der rides i. Rytteren skal selv kunne ride hesten i skridt, trav eller galop. I trav må der rides letridning.

R8. Leadline

R9. Show klasse for rideheste. (show klassen tæller med i cuppen. Hesten skal fremvises af rytteren. Ved få starter i cuppen slås klassen sammen til en klasse.)
R9A. Hopper
R9B. Vallakker
R9C. Hingste

Pleasure klasserne følger reglerne for ECAHO greenbook. Show klassen følger reglerne for ECAHO-show i Blue book.
En Equipage må max Starte 2 ride klasser pr. hest. En hest må max starte med 2 Ryttere.
CUP-regler:
Man starter i cuppen som equipage. Derfor er det samme person som rider i pleasure klassen, der også er Handler i show klassen.
Du vælger en pleasure klasse efter eget valg - Western, Hunter eller Classic pleasure, som passer til hestens alder. Og en showklasse som passer til hestens køn.
Man samler point efter hvilken placering equipagen får i henholdsvis pleasure klassen og show klassen. Den equipage med flest point, vinder Cuppen.
Hesten kan kun deltage en gang i Cuppen. Rytteren kan starte flere gange med forskellige heste.

Riding
R1. Classic Pleasure novice 4-6 years old (at more than 10 in the class the class is divided. Fewer than 3 in the class merge class with Classic pleasure Marster)

R2. Classic Pleasure Marster 7 years and older (at more than 10 in the class, the class is divided. Fewer than 3 in the class merge the class with Classic pleasure Novice)

R3. Hunter Pleasure Novice 4-6 years old (at more than 10 in the class, the class is divided. Fewer than 3 in the class merge the class with Hunter pleasure Marster)

R4. Hunter Pleasure Marster 7 years and older (at more than 10 in class, class is divided. Fewer than 3 in the class merge class with Hunter pleasure Novice)

R5. Western Pleasure novice 4-6 years old (at more than 10 in the class the class is divided. Fewer than 3 in the class merge class with Western pleasure Marster)

R6. Western Pleasure Marster 7 years and older (at more than 10 in class, the class is divided. Fewer than 3 in the class merge the class with Western pleasure Novice)

R7. Children's pleasure class Children up to 15 years. Here it is optional which saddle to ride in. The rider must be able to ride the horse in walk, trot and canter. Light riding is allowed in trot.

R8. Leadline

R9. Show class for riding horses. (The show class counts towards the cup. The horse must be presented by the rider. In case of few starts in the cup, the classes will be merged into one class.)
R9A. Mares
R9B. Geldings
R9C. Stallions

The pleasure classes follow the rules of the ECAHO greenbook. The show class follows the rules of the ECAHO show in Bluebook.
An Equipage must start a maximum of 2 riding classes per horse. A horse must maximum start with 2 Riders.
CUP rules:
You start in the cup as an equipage. Therefore, the same person who rides in the pleasure class is also the Handler in the show class.
You choose one pleasure class of your choice - Western, Hunter or Classic pleasure, which suits the horse's age. And one show class that suits the horse's gender.
Points are collected according to which position the equipage gets in the pleasure class and the show class, respectively. The equipage with the most points win the Cup.
The horse can only participate once in the Cup. The rider can start several times with different horses.