ECAHO Affiliation nr: 2022/DEN

Dato:
3. September 2022

Sted:
Hovmarkens Ridecenter
Slagelse Landevej 34
4200 Slagelse

Sidste tilmeldingsfrist er den 8. August 2022

Entre til arrangementet er gratis for publikum

Show Ledelse:
DSAH
Pilekrogen 1
DK - 4200 Slagelse
Tlf: 20292060
Email: ved spørgsmål & tilmelding og katalog

Dommere: (Hestene bedømmes at 3 dommere)
Mrs. Anna Stojanowska, Polen
Mrs. Emma Maswell, UK
Kommer
Reserve dommer
Mr. Peter Birch, Danmark

DC-Comity:
Dr. med. vet. Mie J. Stubgaard Hansen, Denmark
Mrs. Line Brunsgaard, Denmark
Mrs. Marianne W. Andersen

Ringmaster:
Marianne Tengstedt

Stald Plan:
Julie Thuesen og jan Jensen

Stald Ansvarlig:
Isa Eriksen
Jan Jensen
Julie Thuesen

Sekretariat:
Julie Thuesen og Julie Andersen

Speaker:
Martin Heitmann

Pointansvarlig:
Mathilde Fischer

Musik:
Maise Traasdahl

Katalog:
Annette Siren

Pointsystem:
10 point med halve point.
Pengepræmier:
200 euro til de tre først placerede i hver ECAHO klasse.

Opstaldning:
Boksene er til disposition fra fredag klokken 15.00 til lørdag aften. Foder, Wrap/hø samt krybber til fodring og vand medbringes. Ankomst med showheste senest fredag aften kl. 21.30.

Forplejning:
Der er fælles gril fredag aften ca. 19 - Varm ret kan købes kr. 75. Tilmelding nødvendig.
Lørdag er der åbent i rytterstuens cafeteria. Medbragt mad er ikke tilladt i cafeteriet.

Løse hunde er ikke tilladt på nogen del af showområdet.


Betingelser for deltagelse:
Dette show bliver afholdt efter ECAHO’s gældende regler: , www.ecaho.org.


Dette show er åbent for alle aktive medlemmer af DSAH, der har en fuldblodsaraber registreret i DSAH ved sidste tilmeldingsfrist. Tilmeldinger modtages online, via DSAH's hjemmeside www.dsah.dk. Du kan melde dig ind i DSAH her:
Bliv medlem af DSAH.

Ansvarsproklamation:
Arrangørerne er ikke ansvarlige for død, ulykke, sygdom eller ødelæggelse af nogen art overfor personer, heste eller ejendom, hvad end der måtte opstå. Det er en betingelse for deltagelse, at alle deltagere har en forsikring som dækker i alle forhold, hvad end der måtte opstå, som han eller hun er årsag til.

Dette show følger de til enhver tid gældende ECAHO regler for afholdelse af show og henviser til Blue Book 2022.

Regler ved pointlighed:
Ved pointlighed vil en højere placering blive givet til den hest med bedste karakter for type. Hvis der stadig er pointlighed, vil højeste point for bevægelse være afgørende. Er placeringen stadig ikke afgjort vil en blandt dommerne udpege placeringen.

Regler for Championater

Første og anden placerede heste i deres respektive klasser er kvalificerede til championaterne.

Der vil være fem championater: Junior Hoppe Championat, Junior Hingste Championat, Senior Hoppe Championat, Senior Hingste Championat og Vallak Championat.
I hvert championat udpeges tre champions.
Gold Champion - Silver Champion - Bronze Champion
Hvis en kategori kun er repræsenteret af en klasse, anvendes rangeringen i klassen som rangering i championatet for den pågældende kategorien.


Open method

Guld, Sølv og Bronze Champion vil blive valgt blandt alle heste der er kvalificeret til det pågældende championat.

Championaterne dømmes på følgende måde:
Alle heste i championatet traver en omgang og forlader ringen.
Efterfølgende kommer alle de kvalificerede heste i ringen igen.
Hestene opstilles i katalognummer orden og dommerne udvælger guld, sølv og bronze Champion.
Dommerene må ikke konfere under bedømmelsen.
Hver dommer vælger 4 heste, som får tildelt følgende points.
Guld modtager 4 point.
Sølv modtager 2 point.
Bronze 1 point.
4. plads 0 point.(reserve)

Guldmedalje gives til den hest med flest stemmer som Guld Champion. I tilfælde af stemmelighed gives Guldmedaljen til den hest med flest championnats point.
Fra de resterende heste:
Sølvmedalje gives til den hest med det højeste antal championatspoint.
Bronzemedalje gives til den hest med det næsthøjeste antal championatspoints. I tilfælde af pointlighed anvendes Rules for Ties in championships.


Alle heste kvalificeret til de respektive championater skal deltage i championatet, medmindre der præsenteres en dyrlægeerklæring udstedt af DC-vet. Udeblivelse fra championatet vil diskvalificere hesten og hesten fratages sine points og placeringen i klassen. Hesten vil desuden blive diskvalificeret i en periode af et år fra showets dato. I tilfælde af en diskvalifikation vil hestene placeret efter den diskvalificerede hest rykke op, men ikke deltage i championatet. Der kan blive udtaget dopingtest på Champions og andre heste kan doping-testes efter anvisninger fra DC eller dommere, jævnfør ECAHO og FEI Veterinær-regulativer.

Alle heste der modtager en medalje i championatet skal deltage i præmieoverrækkelsen, med mindre andet er besluttet af DC. I så fald skal en repræsentant deltage uden at vinderhesten deltager.
I det tilfælde hvor hverken hesten eller en repræsentant (efter beslutning fra DC) deltager i prisoverrækkelsen vil hesten blive diskvalificeret, hestens resultat fra showet blive slettet og hesten vil være udelukket fra show i en periode på et år fra datoen af det pågældende show.
I tilfælde af en diskvalifikation rykker alle heste placeret efter den diskvalificerede hest en plads op i championatet.

Best in Show:
De 4 guld champions (junior hoppe, junior hingst, senior hoppe og senior hingst) inviteres til konkurrencen Best in show.

Dokumenter:
Alle heste skal være infektionsfrie og komme fra en sygdomsfri besætning, samt være effektivt vaccineret mod influenza efter gældende ECAHO regler.
( www.ecaho.org )