Bedækningsattest pr. 31/12-23 henvendelse til SEGES

Bedækning af arabiske fuldblodshopper med arabiske fuldblodshingste

For at rekvirere en bedækningsattest hos DSAH skal følgende kriterier være opfyldt:

Hingsten skal være minimum 24 måneder gammel.
Hingsten skal være registreret i DSAH.
Du skal være ejer eller lejer af hingsten. Er du lejer af hingsten, eller er hingsten købt på afbetaling, skal der foreligge en underskrevet erklæring fra ejer, der giver tilladelse til rekvirering af bedækningsattester.

DSAH udsteder udelukkende bedækningsattester til ox hingste, der har bedækket ox hopper. DSAH ox kan ikke udlevere bedækningsattester til hopper af anden race, ej heller registrere afkom efter disse.

Ved bedækning af hopper af anden race skal bedækningsattesten rekvireres fra SEGES eller fra det forbund, hvor hingsten er avlsgodkendt.

Udenlandske hingste, der er lejet eller leaset til Danmark, skal registreres i DSAH/SEGES, inden de anvendes i avlen. Udenlandske hingste kan registreres i transit, eller de kan importeres.

Du skal som hingsteholder opfylde SEGES krav, se venligst SEGES hjemmeside

Hvis der skiftes hingst i bedækningssæsonen, skal der være minimum 42 dage mellem bedækningerne. Af hensyn til afstamningskontrol indsendes bedækningsattester for begge hingste.

Nedenstående bestillingsblanket kan ikke benyttes efter 31/12-23. Ved bestilling henvendelse til SEGES