Bedækningsattest

Bedækning af arabiske fuldblodshopper med arabiske fuldblodshingste

For at rekvirere en bedækningsattest hos DSAH skal følgende kriterier være opfyldt:

Hingsten skal være minimum 24 måneder gammel.
Hingsten skal være registreret i DSAH.
Du skal være ejer eller lejer af hingsten. Er du lejer af hingsten, eller er hingsten købt på afbetaling, skal der foreligge en underskrevet erklæring fra ejer, der giver tilladelse til rekvirering af bedækningsattester.

DSAH udsteder udelukkende bedækningsattester til ox hingste, der har bedækket ox hopper. DSAH ox kan ikke udlevere bedækningsattester til hopper af anden race, ej heller registrere afkom efter disse.

Ved bedækning af hopper af anden race skal bedækningsattesten rekvireres fra SEGES eller fra det forbund, hvor hingsten er avlsgodkendt.

Udenlandske hingste, der er lejet eller leaset til Danmark, skal registreres i DSAH, inden de anvendes i avlen. Udenlandske hingste kan registreres i transit, eller de kan importeres.

Du skal som hingsteholder udfylde bedækningsattesten. Kopien indsendes til DSAH inden 1. oktober i bedækningsåret. Mens orginalen udleveres til hoppeejer.

Hvis der skiftes hingst i bedækningssæsonen, skal der være minimum 42 dage mellem bedækningerne. Af hensyn til afstamningskontrol indsendes bedækningsattester for begge hingste.


Nedenfor kan du bestille bedækningsattester til din hingst. Husk at det kun er hingsteejer, der kan bestille bedækningsattester.
Prisen for en bedækningsattest bestilt rettidigt i bedæækningsåret er kr. 300. Du kan bestille bedækningsattester til flere hingste i samme formular ved at klikke på tilføj vare. På den måde letter du ekspeditionen og sparer ekspeditionsgebyr ved gentagende bestillinger.
Bedækningsattester skal være bestilt og kopien returneret til DSAH inden 1. oktober, hvis du skal undgå at betale forhøjet takst. Ikke anvendte bedækningsattester, der returneres til DSAH inden 1. oktober, kan refunderes. Hvis du ønsker refucionen overført til din bankkonto, bedes du anføre registrerings og konto nummer, når du returnerer bedækningsattesterne. I modsat fald vil beløbet blive krediteret din konto i DSAH.