Retningslinier for navne til ox arabere

Et navn kan ikke godkendes, hvis dette allerede er brugt én gang til registrering af en arabisk fuldblodshest i DSAH.
Sådanne navne kan heller ikke godtages ved tilføjelse af cifre eller præfikser af nogen art.

Navne, der tidligere er anvendt for internationalt kendte arabere, kan ikke anvendes.

Navneskift kan ikke foretages, når hesten er registreret.

Anvendelse af stutterinavn eller initialer ved navngivning af føl kan lade sig gøre, såfremt stutterinavnet er anerkendt af DSAH, og engangsgebyret herfor er betalt. Anerkendelsen sikrer eneret på stutterinavnet i forbindelse med navngivning af føl i DSAH.

Navnet må maximum indeholde 28 karakterer inkl. ophold.