Følregistrering efter udenlandske hingste.

Har du fået føl efter en udenlandsk hingst eller føl importeret i moders liv (in utero) er proceduren for registrering for dig stort set som ved føl efter danske hingste. Der skal dog foreligge en gyldig udenlandsk bedækningsattest. For føl importeret i moders liv skal moderen desuden være registreret i DSAH.
Hvis den udenlandske bedækningsattest ikke indeholder plads til fødselsanmeldelsen, kan kopi af DSAH’s fødselsanmeldelse udskrives her under. Følanmeldelsen udfyldes som vanligt og sendes sammen med den udenlandske bedækningaattest til DSAH.
DSAH sørger så for at indhente DNA-oplysninger samt afstamningsoplysning (5-led) for hingsten fra det pågældende lands registratur.